מפת הפארק

פסיפס בכניסה לפארק עצמאות ארצות הברית ובו תיאור המסלולים בפארק ותמונות של האתרים המרכזיים בו. קפצ'יץ מוכר ביצירות פסיפס של מפות. מצב השתמרות היצירה: טוב.

אמת המים מימי בית שני

ברצפת הפסיפס שקוטרה 10 מטר מתוארת אמת המים מתקופת החשמונאים, שהתגלתה בחפירות במקום. מצב השתמרות היצירה: מצוין.