יסעור אמירה ודוד | סקר אמנות הקיר בישראל

יסעור אמירה ודוד

חשוב טוב, דבר טוב, עשה טוב

את הפסיפס הכינו חברי קיבוץ בהנחיית האמנים אמירה ודוד יסעור….
להמשך קריאה

הדגים

את הפסיפס יצרו חברי הקיבוץ בהנחייתם של האמנים אמירה ודוד יסעור….
להמשך קריאה

הבית שלי וספסלים

את הפסיפס על הקיר ועל הספסלים יצרו חברי הקיבוץ על הקיר ועל גושי אבן ליד המועדון  בהנחיית האמנים אמירה ודוד יסעור….
להמשך קריאה

הגולשות

חברי הקיבוץ יצרו במשותף את הפסיפס בהנחיית האמנים אמירה ודוד יסעור….
להמשך קריאה

פרחים

גמלאי היישוב יצרו את הפסיפס בהנחיית האמנים אמירה ודוד יסעור….
להמשך קריאה

מדף ספרים

את הפסיפס הכינו תושבי זיכרון יעקב בשבוע הספר בהנחיית האמנים אמירה ודוד יסעור….
להמשך קריאה