דיוקן זאב ז'בוטינסקי

דיוקן זאב ז'בוטינסקי במצודת זאב. "בדיוקן זה בחר לעצב את ראשו של המנהיג הרוויזיוניסטי בתבליט יצוק בברונזה העשוי מקווים טופוגרפיים, כאילו פני המנהיג הם פניה של הארץ עצמה", ויקיפדיה. מצב השתמרות היצירה: טוב.  

מופשט

תחנת "סולל בונה" של הכרמלית,  חסן שוקרי 1, חיפה.