ישעיהו את סלים (קבלן) | סקר אמנות הקיר בישראל

ישעיהו את סלים (קבלן)