כהן טל (קריית יערים) | סקר אמנות הקיר בישראל

כהן טל (קריית יערים)