כץ מיכאל (שואבה) | סקר אמנות הקיר בישראל

כץ מיכאל (שואבה)