לב שותה (שולמית) | סקר אמנות הקיר בישראל

לב שותה (שולמית)