דמויות ושמש

ישראל לוי (1927–1990) נכד למייסדי מזכרת בתיה, החל ליצור עבודות אמנות בעקבות נפילת בנו דורון במלחמת יום הכיפורים. תערוכת קבע של יצירותיו בוויטראז'ים עשויים נייר צבעוני מוצגת במוזאון המושבה מזכרת בתיה. .

במחרשתי – כל אשרי ירשתי

ישראל לוי (1927–1990) נכד למייסדי מזכרת בתיה, החל ליצור יצירות אמנות בעקבות נפילת בנו דורון במלחמת יום הכיפורים. את התבליט הכין לבניין המועצה של מזכרת בתיה, שלימים ב־1987 היה לבניין המוזאון. תערוכת קבע של יצירותיו בוויטראז'ים עשויים מנייר צבעוני מוצגת במוזאון המושבה מזכרת בתיה.