לונדינסקי רות וצבי | סקר אמנות הקיר בישראל

לונדינסקי רות וצבי

דגים ומזלות

בכיכר הדגים הפסיפס נעשה בפיסות קרמיקה. גלגל המזלות נעשה במסגרת איכות הסביבה והשתמשו בו בחומרים ממוחזרים: גלגל הברזל הוא גלגל שעליו גולגלו בעבר חוטי חשמל. על הגלגל יצרו האמנים את סמלי המזלות בפסיפס של מראות….
להמשך קריאה