חיפה 1922

  ציור הקיר מדמה עולים לרגל המלוּוים בבעלי חיים מקומיים: עיזים וחמור. בציור הקיר האמנית אינה מתייחסת לדמויות ספציפיות כי אם לטיפוסים המוכרים לצופה מגלויות ורישומים היסטוריים. העלייה לרגל מודגשת במיקום הציור מעל גרם מדרגות, כשהדימויים מתייחסים בתנועתם אליו ובאותו הזמן אל הנוף, המוצג במהופך למיקומו הממשי. השלט המצהיר על המבנה הקרוב כעל בית לאירוח … Continued