ליוביסה פטרוביץ | סקר אמנות הקיר בישראל

ליוביסה פטרוביץ

עיגול

האמן היוגוסלווי השתתף בסמינר עין הוד לקרמיקאים בשנת 1966. על הסימפוזיון הבין־לאומי בעין הוד, 1966….
להמשך קריאה