מפת הקיבוץ

בשנים 1985–1986 שר התיירות שריר החליט על דירוג מיוחד לבתי המלון בקיבוצים. מפת הקיבוץ הייתה חלק משיוך המלון לקיבוץ. ייתכן שהיא נוצרה בידי אבי לניידו, שהיה אז המעצב של המלון.