מפעל "לפיד"

לפיד הייתה חברה לייצור כלים סניטריים וכלי קרמיקה שפעלה בישראל מ־1943 בקירוב ועד 1990. כיום היא ידועה בעיקר בזכות כלי הקרמיקה האמנותית שיוצרו בה. אריחי הקרמיקה אשר עיטרו את החלונות והפתחים של בית "לפיד" יוצרו במפעל. כיום מבנה המפעל נטוש, ומסגרות הקרמיקה הם השריד היחיד למפעל המשגשג שהיה בו. המבנה אינו מיועד לשימור.