דמויות גרוטסקיות

דמויות גרוטסקיות בגוונים חמים, מלווים בצורות גאומטריות וסמלים על שלושה קירות במרפסת בית האמן.    

העמלים

ציור קיר שנעשה בטכניקת הסגרפיטו בשלושה גוונים במבנה בגמלון מפעל "עשת אילון", ונראים בו בעלי מקצוע בתחום חרושת הברזל, הבנייה, החקלאות וההנדסה וכלי העבודה שלהם.   מצב השתמרות היצירה: היא שופצה ושוחזרה ב־2012.