מחוללים ומנגנים

  דודי שרשבסקי־שי עומד, וברקע ציור קיר בבית ההנהגה הארצית של תנועת הבונים דרור. את הציור צייר ארנולדו (ארנון) מוגילנר, חבר התנועה ממנדוסה, שעלה ארצה בשנות השישים והתפרסם כצייר. מוגילנר צייר עוד דמות על אחד הקירות האחרים בבית זה.