שעות הפנאי

מאיר מוזס (1917–1982) נולד בגרמניה, עלה ב־1937 לארץ והצטרף להכשרה לעין שמר ואחר כך הגיע לכפר מסריק. בשנים 1940–1941 למד בבצלאל. בשנים 1950, 1953 ו־1958 היה בברזיל והשתלם באומנות הפרסקו אצל פורטינרי. בשנים 1964–1965 השתלם אצל פרופ' ברינקס באמנות התחריט. בשנים 1960–1970 עבד כמאייר ב"משמר לילדים" ואייר אז ספרים רבים. בשנת 1972 עזב את הקיבוץ, … Continued