פונדקא דלביא

ציור קיר במלון אל מול אולם בית הכנסת, המתאר את פונדקא דלביא, פונדק דרכים שעמד בימי המשנה בדרך בין ציפורי לטבריה (בקרבת קיבוץ לביא של היום). הציור מראה את העוברים ושבים שבאו ללון בפונדק. "פונדקא דלוי" נזכר בתלמוד במסכת שקלים ז:. מצב השתמרות היצירה: התקלפות צבע מקומית בחלקים מן היצירה.