דמויות

הציורים צוירו על בניין בית הקולנוע "אורות" שעומד נטוש כבר שנים רבות.