הווי הנוער בקיבוץ

פסיפס המתאר את הווי הנוער בקיבוץ שעשה האמן מרקו סנטי מרוונה באיטליה לפי פרסקות של יוחנן סימון.   מצב השתמרות היצירה: טוב.