ניסימוב ניסים | סקר אמנות הקיר בישראל

ניסימוב ניסים