ספרים לְבָנִים

האמן בנה קוביות מעץ ובתוכן הניח ספרים שחתך – את הכול צבע בלבן. היצירה הוקדשה לספריית הקיבוץ.