עוידאת ערין | סקר אמנות הקיר בישראל

עוידאת ערין

משפט פיתגורס

משפט פיתגורס על קיר בית הספר בבוקעתא. משפט פיתגורס הוא משפט בגאומטריה המתאר את היחס בין שלוש צלעותיו של משולש ישר־זווית. המשפט קובע כי "סכום שטחי הריבועים, הבנויים על הניצבים במשולש ישר זווית, שווה לשטח הריבוע…
להמשך קריאה