עפרוני כתריאל | סקר אמנות הקיר בישראל

עפרוני כתריאל

התעלות

כתריאל עפרוני, שהיה חבר גשר, צייר בציורים הללו את התעלות שנחפרו בסוף שנות השישים בקיבוץ כדי להתגונן מפני הירי הבלתי פוסק לעבר היישוב מכיוון ירדן….
להמשך קריאה