פורת סלוה | סקר אמנות הקיר בישראל

פורת סלוה

שמות המחזורים

לרגל שנת בר־המצווה שלהם יצרו ילדי קבוצת "חוחית" את הפסיפסים הללו בהנחיית סלוה פורת ממייסדות כפר בלום. על הפסיפסים נרשמו שמות המחזורים של קבוצות בכפר בלום….
להמשך קריאה