פילצר מיטש | סקר אמנות הקיר בישראל

פילצר מיטש

סיפורו של יהושע בן לוי

הינה הסיפור שהפסיפס מספר; רבי יהושע בן לוי היה צדיק גמור. וכיוון שהגיע זמנו ליפטר מן העולם, אמר הקדוש ברוך הוא למלאך המוות: "לך ועשה לרבי יהושע בן לוי כל מה שביקש ממך". הלך אצלו ואמר…
להמשך קריאה