סיפורו של יהושע בן לוי

הינה הסיפור שהפסיפס מספר; רבי יהושע בן לוי היה צדיק גמור. וכיוון שהגיע זמנו ליפטר מן העולם, אמר הקדוש ברוך הוא למלאך המוות: "לך ועשה לרבי יהושע בן לוי כל מה שביקש ממך". הלך אצלו ואמר לו: "יהושע בן לוי, הגיע זמנך ליפטר מן העולם, אבל כל דבר, שאתה מבקש ממני, אני עושה לך". כששמע … Continued