שלום כיתה א

בקיר הימני יש חלון והילדים מציצים החוצה, ובמרכז הלוח כתוב: שלום כיתה א!. המורה העומדת היא המורה המיתולוגית טובה גור־אריה, שהילדים שגדלו זכרו איך למדו איתה את השיר של לוין קיפניס "שעון בן־חיל".

מרי פופינס והכביסה

חבל הכביסה ומעליו מרחפת מרי פופינס צויר על הקיר. לידו הועמד חבל כביסה ועליו נתלו בגדים לייבוש שהוקשו בציפוי של רובּה ודבק פלסטיק.