איילים

שני פסיפסים: אחד חיצוני והאחר פנימי. את הפסיפסים יצרו ב־1957 חיה פישהנדלר ועובדי חברת "המשקם" חיפה למסעדה וגלריה ריץ ברח' חיים 5 חיפה. גם כיום פועלת בחלק מהמתחם מסעדה. "450 קשישים שוקמו וסודרו בעבודה ע"י 'המשקם' בחיפה", דבר, 20 באוקטובר 1957.