פרברמן מרדכי | סקר אמנות הקיר בישראל

פרברמן מרדכי

רבקה ואליעזר

בראשיתו נקרא הגן "גן הניצחון" מתוך תקווה לניצחון בעלות הברית על הנאצים. לימים הוסב שמו ל"גן אברהם" לזכר אברהם קריניצי ראש העירייה. על ספסל בראש הגבעה נהג חיים נחמן ביאליק לשבת ולצפות בילדים המשחקים, ובמקום שִבתו…
להמשך קריאה