עולם המים

ציורי ילדים, חיות ונוף על קירות המבנים הממוגנים של התינוקייה והפעוטון של המשק. מצב השתמרות היצירה: גרוע.