פריימן ישעיהו (שוקי) | סקר אמנות הקיר בישראל

פריימן ישעיהו (שוקי)