צבי וצביה

את הציורים ציירה ג'ואן פרן, ואת עבודת הקרמיקה ביצעה שוש גרוס.