חומה ומגדל

קיבוץ דפנה עלה על הקרקע ב־3 במאי 1939 והיה אחד מאחרוני היישובים "חומה ומגדל". בדפנה פועלת קבוצה של גמלאים שפתחו נגרייה שיתופית ושניים מהם: מאיר פרץ ומיכאל סירקין בנו דגם של המגדל ואת החומה.