בראשית

"בראשית": עבודות בסיליקון מאחורי דלפק הקבלה של המלון. מצב השתמרות היצירה: טוב.