ימי בראשית

    הפסיפס נעשה כשהוקם בקיבוץ סעד בית הכנסת "בית אהרן", לזכרו של ר' אהרן ברט. בית הכנסת נחנך בד' באדר תשכ"ג (1963). סרט על בית הכנסת, מיכאל יעקובסון..

חריש

מצב השתמרות היצירה: היצירה אינה קיימת.

תחנת הכוח בנהריים

פסיפס על קיר חדר האוכל בקיבוץ אפיקים ובו רואים עמוד חשמל ואת סכרי מפעל החשמל, את מפעל "קלת אפיקים", זוג, בית, צמחייה. על סמינריון קישוטי פסח ליאו רוט, 1952   מצב השתמרות היצירה: טוב.