קישוני מרים | סקר אמנות הקיר בישראל

קישוני מרים

רצפת חדר האוכל

זו הרצפה שעיטרה את צריף חדר האוכל עד שהוקם בניין הקבע של חדר האוכל ב־1965. את הרצפה יצרה ב־1936 לצריף חדר האוכל הרצפת מרים קישוני, חברת הקיבוץ….
להמשך קריאה