אפרתה

הרעיון של מיכל נדב היה ליצור קיר בדוגמת משרבייה נושא אופי של ירושלים, ומשם זה התפתח לתשליב של השם "אפרתה".