קציר־גולן יונת | סקר אמנות הקיר בישראל

קציר־גולן יונת