קיר המחזורים

את היצירה עשה חבר הקיבוץ נועם רבינוביץ בעזרת ילדי בית הספר. שמות המחזורים של בני הקיבוץ העשויים מחימר שרוף, הונצחו על גבי בניין מכון שיטים (ארכיון החגים הקיבוצי), ולידה נתלו על כבל אבני סיקול משדות בית השיטה, התלויות כמו קווי נוף הנשקפים מסביב לקיבוץ.