ירושלים השמיימית

    התמונה צוירה לרגל הקמת היכל שלמה והייתה תלויה במשך שנים במבואה. בעקבות שיפוץ הבית ב־2021 היא נתלתה מחדש בחלל המוזאון במבנה.