בית מספר 45

מצב השתמרות היצירה: השלט הוסר אחרי כמה שנים ובמקומו קבעו בני הבית שלט קרמיקה.