מחיי המתיישבים

נחום (נחק'ה) רומבק (1910–1991) חבר קיבוץ כפר מנחם סיפר בריאיון שערכה איתו רינה שקי על יצירת המגזרות: "ביום בהיר אחד הודיע לי חבר, שהוא מתכונן לעלות ארצה ברגל, מוילנא לירושלים. […] החלטתי לסייע לו לקיומו בזמן המסע והחלטתי, בפעם הראשונה בחיי, לעשות מגזרות נייר. בשנת תרפ"ה (1925) ראה בירושלים אור ספרו של מאיר גור־אריה 'חלוצים', … Continued

החורֵש

היצירה נעשתה לפי מגזרת נייר שיצר נחקה (נחום) רומבק (1910–1991), חבר קיבוץ כפר מנחם. הינה קטע מריאיון שערכה איתו רינה שקי על יצירת המגזרות: "ביום בהיר אחד הודיע לי חבר, שהוא מתכונן לעלות ארצה ברגל, מוילנא לירושלים. […] החלטתי לסייע לו לקיומו בזמן המסע והחלטתי, בפעם הראשונה בחיי, לעשות מגזרות נייר. בשנת תרפ"ה (1925) ראה … Continued