רימון ירמיהו (ירי) | סקר אמנות הקיר בישראל

רימון ירמיהו (ירי)