לזכרם

שלושה סלעי גיר העומדים בצל עצים בקצה רחבה מרוצפת בבית הקברות, ומימין להם לפיד זיכרון על עמוד נמוך. על הסלע הימני, הגדול ביותר, תבליט של שלוש דמויות: לוחם שנפגע ונפל, אישה אבלה וחקלאי בעבודתו. משמאל לסלע זה שני סלעים שעליהם נחקקו שמות הנופלים: על הסלע האחד סמל הפלמ"ח ושמות 14 נופלים, על הסלע השני שמות … Continued