מחווה למאטיס

האמן עשה כאן מחווה למאטיס בתקופה שעבד בקריעת ניירות: פיסות הקרמיקה מדמות את גזרי הנייר של מאטיס.

עץ תאנה בשלכת

העבודה נעשית על בסיס ברזל בניין הנעטף ברשת בנאים, ועל זה יוצקים בטון. משנוצרה צורת העץ מצפים אותה בטיח צבעוני (שליכטה) המאפשר יצירת מרקמים המדמים עץ. העלים של התאנה נעשו כאן ממתכת.