צורות

האמן היה חבר קיבוץ יגור, וב־1973 עזב והתיישב בצפת.