בתים ופרחים

את הפסיפס הכינו ילדי כיתת "איילה" ב־2012 כמיזם למען המשק. עיצבה יונת קציר וארגנה שרון שני־גונן. מצב השתמרות היצירה: טוב.