שבעת המינים

היצירה נעשתה במסגרת מיזם "שותפות 2000 ישראל ניו יורק", בהנחייתם של נורית שני ודרור אשד. מצב השתמרות היצירה: חלק מן האבנים נפלו.