גל מתמשך

את היצירה עשו ב־1992 תלמידי בית הספר בהנחייתה של המורה שרי. מצב השתמרות היצירה: היצירה דהויה מגשם ושמש.