עושים שוק

  מצב השתמרות היצירה: ייתכן שהיא תימחק בעתיד, כי היא יצירת רחוב.