תחייתו של עץ החיים

"היצירה עשויה  קרמיקה ואקריליק על טיח. עבודה זו נוצרה מחלקי קרמיקה שמצאתי בסטודיו של אימי לאחר פטירתה ב־2009. במקור השתייכו החלקים לעבודת קרמיקה שהייתה ממוקמת על חזית אחד הבניינים באזור הכרמל בחיפה. יצרתי עם שאריות הקרמיקה קיר שהשלמתי בציור, וזאת במסגרת הפסטיבל של החג של החגים 2009. נושא הפסטיבל היה חיבורים. בכך רציתי ליצור קשר … Continued